Kontakt os på:
+45 3180 1111

Revision

Revision tilfører regnskaber og anden økonomisk information troværdighed overfor ejere, samarbejdspartnere, medarbejder og myndigheder m.v.

Resultatet af revisionen fremgår af revisionspåtegningen, som er en fast bestanddel i et revideret regnskab. En revisionspåtegning uden forbehold indebærer, at regnskabslæser kan lægge til grund, at regnskabet – med høj grad af sikkerhed – er uden væsentlige fejl og mangler.

 

Alle selskaber med begrænset ansvar, A/S, ApS m.fl. har pligt til at få årsrapporten revideret, såfremt de overstiger to af følgende grænser:

• Omsætning over 8 mio. kr.
• Balancesum over 4 mio. kr.
• Mere end 12 ansatte

Vi sikrer altid en effektiv revision ved god planlægning og anvendelse af dygtige samarbejdspartnere.

NEMLI & PARTNERE kan rådgive dig om fordele og ulemper ved fravalg af revision og alternativer hertil.